Leden van de klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit verschillende experts uit de voedselketen. Zij fungeren als sparringpartner en als toetsingskader voor de redactie van Nederland Voedselland. De klankbordgroep is niet verantwoordelijk voor de content op het platform, maar heeft een periodiek overleg met de redactie. De leden stellen zich graag aan je voor.  

Tiny van Boekel

Mijn naam is Tiny van Boekel, ik ben 64 jaar. Ik heb Levensmiddelentechnologie gestudeerd in Wageningen. Na twee jaar gewerkt te hebben bij de Keuringsdienst van Waren, keerde ik terug naar Wageningen University. Ik ben hoogleraar in Levensmiddelentechnologie, en daarnaast Dean of Education bij en Directeur van het Onderwijsinstituut van Wageningen University. Ik neem deel aan de klankbordgroep omdat ik graag een debat wil met de samenleving over onze voedselvoorziening. Daar bestaan allerlei misverstanden over de rol van de levensmiddelenindustrie, hebben consumenten en producenten elkaar in een houdgreep over de toekomst van onze voedselvoorziening, en waar dus een open en respectvolle discussie nodig is.

 

Nico Verduin

Ik ben Nico Verduin, 53 jaar en heb samen met Irma een melkschapenbedrijf in Andijk. Eerst heb ik enkele jaren voor agrarische coöperaties gewerkt en ben ik bedrijfsleider geweest op drie melkveebedrijven, waarvan twee in Portugal. In 2001 zijn we gestart met melkschapen en een aantal koeien als hobby erbij. Ons hoofdproduct is schapenkaas, die we verkopen naar groothandels en exporteren. Naast boer ben ik ‘boerenbestuurder’ en commissaris, bijvoorbeeld voorzitter van LTO Noord regio West-Nederland. Veel mensen zijn ver van het ‘gezond verstand’ over voedsel afgeraakt. Een platform dat een plek biedt voor een dialoog over voedselproductie kan alle betrokkenen helpen; bewustere consumenten en bewustere producenten.

 

Bob Fennis

Mijn naam is Bob Fennis, ik ben 48 jaar. Ik heb sociale psychologie aan de Universiteit Utrecht en communicatiewetenschap (cum laude) aan de Radboud Universiteit Nijmegen gestudeerd. Na een carrière bij onder andere de overheid en diverse universiteiten, werk ik sinds 2010 als hoogleraar consumentengedrag bij Rijksuniversiteit Groningen. Ik onderzoek processen van sociale beïnvloeding en overreding --door reclame, marketing, in de supermarkt en door andere consumenten. Ik doe graag mee met de klankbordgroep omdat gezonde voeding me aan het hart gaat. Ik vind dat we consumenten best een zetje in de rug kunnen geven om betere en meer bewuste voedingskeuzes te laten maken.

 

Annet Roodenburg

Ik ben Annet Roodenburg, na mijn promotie in Wageningen heb ik bij Unilever gewerkt als voedingskundig wetenschapper in onderzoek en managementfuncties. Sinds 2010 ben ik lector Voeding & Gezondheid aan de HAS Hogeschool. Consumenten, producenten en voedingsmiddelen staan centraal in het lectoraat Voeding en Gezondheid. Begin 2016 is het lectoraat een blog gestart, www.HASVoedseldialoog.nl. Via interviews met spelers uit de hele voedselketen wordt een leercurve gecreëerd. Twee vragen staan centraal: hoe zit de voedselketen in elkaar, en hoe kan ons voedsel gezonder? Een open gesprek over voedsel. Dat is ook waarom ik met veel plezier in de klankbordgroep van Nederland Voedselland ben gaan zitten.

 

Rene Groen

Mijn naam is Rene Groen, 53 jaar oud, getrouwd met Else en vader van 2 zoons. Ik heb bedrijfseconomie gestudeerd in Groningen en heb daarna altijd gewerkt in marketing, verkoop en innovatie met merken en eten/drinken. Dat deed ik bij ABInbev en Douwe Egberts, en nu bij Koninklijke Peijnenburg in de functie van algemeen directeur. De laatste jaren valt het mij op dat door onder andere social media de discussies over eten en drinken zeer eendimensionaal zijn en soms feitelijk onjuist. Om te bepalen of een product gezond, minder gezond of zelfs ongezond is, is een genuanceerde discussie nodig en ik hoop dat het platform hieraan gaat bijdragen. Verder hoop ik dat door de discussie tussen producenten, retailers, ngo’s en consumenten een gezamenlijke agenda ontstaat om het makkelijk te maken om een happier en healthier lifesyle na te streven.

 

Jorrit Kiewik

Ik ben Jorrit Kiewik, directeur van Youth Food Movement. Ik ben opgegroeid op een kleinschalige – maar verbrede – melkveehouderij in Enschede. Tijdens mijn opleiding Agrarisch Ondernemerschap aan de Aeres Hogeschool Dronten werd ik continu geconfronteerd met de knelpunten binnen ons voedselsysteem. Van de plaats van de producent in de keten, tot de waarde van voedsel in onze maatschappij en de kennis over eten. Als directeur van YFM wil ik onze generatie nog meer stimuleren om het voedselsysteem te verbeteren. Ik ben onderdeel van de klankbordgroep van Nederland Voedselland omdat ik vind dat consumenten het recht hebben om de industrie volledig transparant voor zich te zien. Dat zal ik proberen te waarborgen vanuit deze plek.


Sylvia van Daalen en Willy Gilbert-Peek

Namens Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN) nemen Willy Gilbert-Peek (voorzitter) en Sylvia van Daalen (PR en communicatie) deel aan de klankbordgroep. Wij zijn beiden diëtist met een eigen praktijk, zijn betrokken bij DCN Academy en de ontwikkeling van E-health programma’s. Dagelijks ervaren we hoe cliënten in de war raken van tegenstrijdige en onjuiste informatie over voeding via televisie, social media en reclame. Gezonder eten begint bij een product op de juiste waarde kunnen beoordelen. Diëtisten helpen hun cliënten hierbij. Door deelname aan de klankbordgroep hopen wij een rol te kunnen spelen in de ontwikkeling van betere informatie voor de consument.