Over ons

Wat weet jij over je dagelijks eten en drinken? Nederland Voedselland is er voor burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven die met elkaar het gesprek aan willen gaan over alle belangrijke voedselthema’s.

Nederlanders hebben steeds meer vragen over de levensmiddelen die iedere dag in de supermarkt aan hen worden aangeboden. Met het online platform Nederland Voedselland wil de levensmiddelenindustrie een open gesprek aangaan met de maatschappij over de productie en verwerking van ons voedsel. Op Nederland Voedselland kunnen mensen vragen stellen over voedsel en de productie ervan. Bedrijven kunnen hier uitleggen waarom ze bepaalde keuzes maken. En ngo’s kunnen er thema’s aankaarten.


Open platform

Nederland Voedselland is een open dialoogplatform, waar iedereen aan kan deelnemen door een eigen perspectief te delen in een artikel of reactie. Belangrijk uitgangspunt is dat er ruimte is voor discussie en verschil van inzichten. Buiten de huisregels van de redactie, zijn er geen restricties. Alle bijdragen op het platform zijn voor verantwoording van de desbetreffende auteur en de eventuele organisatie. 

Nederland Voedselland is als open platform nadrukkelijk niet bedoeld als marketinginstrument voor de deelnemende bedrijven en organisaties. Nederland Voedselland maakt geen reclame voor welk product of welke dienst dan ook. Mochten er merknamen worden genoemd, of afbeeldingen van etiketten worden gepubliceerd, dan staat dit in dienst van de informatieverstrekking. 


Een initiatief van de FNLI

De FNLI is namens de levensmiddelenindustrie initiatiefnemer en faciliteert de dialoog door het platform te financieren. Het platform Nederland Voedselland is een onderdeel van 'Een open gesprek over voedsel': bedrijven, consumenten, burgers, maatschappelijke organisaties, overheden en politiek trekken samen op, en gaan in gesprek om de uitdagingen die er liggen aan te gaan en de dilemma’s op te lossen. 

De FNLI is – net als jij – één van de vele gesprekspartners op het platform. Nederland Voedselland dient dan ook niet als spreekbuis voor de branchevereniging. De bedrijven uit de levensmiddelenindustrie (FNLI-leden) gaan op het platform zelf het gesprek aan, en vertellen namens hun bedrijf hun eigen perspectief of verhaal.


Onafhankelijke redactie door Het Portaal

Het Portaal voert de redactie over het platform. Daarnaast treedt Het Portaal op als moderator van de discussies. Dat geldt voor de website en de social-mediakanalen. Het Portaal is geheel onafhankelijk en staat los van de werkzaamheden van voedselproducenten. De belangrijkste voorwaarden voor die onafhankelijkheid zijn: volledige redactionele vrijheid; transparante communicatie; inspelen op maatschappelijke thema's; en het centraal stellen van de wensen en behoeften van alle stakeholders. 

De redactie zoekt bij het ontwikkelen van content naar een gezonde balans tussen verschillende bijdragen van gesprekspartners (perspectieven) uit verschillende hoeken van de keten. Nederland Voedselland biedt een podium voor alle relevante stakeholderperspectieven: consumenten, burgers, maatschappelijke organisaties, wetenschappers, beleidsbepalers en bedrijven.


Klankbordgroep

Om de onafhankelijkheid van de redactie mee te borgen, wordt Het Portaal ondersteund door een gemêleerde klankbordgroep, bestaande uit verschillende experts uit de voedselketen. Bij de samenstelling van de klankbordgroep werd gezocht naar een juiste afspiegeling van stakeholders. De klankbordgroep fungeert als sparringpartner en als toetsingskader voor de redactie van het platform. De leden van de klankbordgroep hebben een periodiek overleg met de redactie.