Appen gaat peperboeren in Indonesië helpen

Een transparante en duurzame keten is volgens specerijenproducent Verstegen de manier om goed te zorgen voor de toekomst. Met een innovatief informatiesysteem kunnen specerijen efficiënt en daarmee zo duurzaam mogelijk verbouwd gaan worden. Deze toekomstmuziek komt met het project SpiceUp voor peperboeren heel dichtbij. Marianne van Keep van Verstegen Spices & Sauces vertelt hoe de specerijenproducent toewerkt naar een duurzame toekomst.

Verstegen Spices & Sauces bestaat sinds 1886 en de huidige directeur-eigenaar, Michel Driessen, is de vierde generatie aan het roer. In deze rol is hij zich bewust van zijn verantwoordelijkheid naar toekomstige generaties en is hij ervan overtuigd dat verduurzamen daar de beste manier voor is. Duurzaamheid wordt dan ook breed gedragen binnen Verstegen. Het project SpiceUp is een voorbeeld hoe dat in de praktijk wordt aangepakt. Het is een innovatief project waarmee peperboeren in Indonesië duurzamer en efficienter kunnen produceren. 

De boer is de basis

De basis van ons leven is te vinden in de natuur, het is onze verantwoordelijkheid alles te doen wat in ons vermogen ligt om die natuur te beschermen. De belangrijkste grondstoffen van Verstegen, specerijen, komen ook uit die natuur, waar het productieproces begint bij de boer. We werken samen met boeren van over de hele wereld en deze boeren spelen een belangrijke rol in de natuur en in het beheersen van de CO2-uitstoot. We willen hen helpen om daar zorgvuldig mee om te gaan, met oog voor een financieel gezonde bedrijfsvoering.

De belangrijkste grondstoffen van Verstegen, specerijen, komen ook uit die natuur, waar het productieproces begint bij de boer.

De projecten richten zich voornamelijk op zogenaamde smallholders, kleine boeren in de oorsprongslanden van onze specerijen. Extra ondersteuning van deze boeren levert veel voordelen. Als een boer optimaal functioneert zal hij kunnen genieten van een leefbaar inkomen, is er geen noodzaak tot kinderarbeid en is er meer ruimte voor milieubeschermende maatregelen. 

Met SpiceUp inzicht in productie en in de keten 

Het project SpiceUp zet daar dan ook op in. Voor dit project is een innovatieve techniek ontwikkeld waarmee de peperplanten secuur kunnen worden gemonitord, zodat zowel opbrengst en inkomen kunnen stijgen. Het project richt zich op 100.000 peperboeren uit Indonesië. Het uiteindelijke doel is dat de peperboeren 25% minder kunstmest en ongediertebestrijdingsmiddelen gaan gebruiken en 25% meer opbrengst hebben. Hiervoor is een consortium van Nederlandse en Indonesische bedrijven, ngo’s en overheidsinstanties opgericht, met Verstegen in de lead.

Met SpiceUp wordt een informatiesysteem ingericht waarmee de peperboeren op Bangka-Belitung, uit Lampong en uit Kalimantan per sms en app dagelijks adviezen krijgen. Dat gaat over het vochtgehalte in de grond, de te verwachten regenval, de voedingsstoffen in de grond en basisinformatie over het telen van peper. De boer kan hierdoor beter bepalen hoeveel water, kunstmest en insecticides hij nodig heeft, dat verhoogt de kwaliteit en kwantiteit van de productie. Bovendien draagt het systeem bij aan een beter inzicht in de keten van de peper. De eindgebruiker kan hierdoor precies zien waar de peper vandaan komt. 

Bij gebleken succes willen we in de toekomst het informatiesysteem uitrollen naar andere specerijen en andere landen, als onderdeel van ons actieplan om de CO2-uitstoot te verlagen.

Niet alleen interessant voor boeren 

Het systeem moet nog verder worden uitgewerkt, zodat niet alleen de boeren, ook anderen in de keten zoals boerencoöperaties, peperhandelaren, peperbewerkers, peperexporteurs, ngo’s en overheden hiermee kunnen worden bereikt. Daarvoor zullen er meerdere businesscases uitgewerkt worden waarbij het voor elke gebruiker aantrekkelijk moet zijn de app te volgen. Kortetermijn- en langetermijnvoordelen voor de gebruikers worden inzichtelijk gemaakt. Momenteel worden de bodemanalyses uitgewerkt waarop de adviezen straks gebaseerd kunnen worden. Ook worden trainingen verder uitgewerkt, die door Verstegen in eerdere projecten zijn opgezet. Deze trainingen worden straks ook aan de appgebruikers aangeboden. Zo proberen we de hele keten te ontwikkelen en duurzamer te maken. Wil je bijdragen aan dit systeem of volgen hoe het ermee gaat? Bezoek onze website en neem contact op.

Hoe een klein land groot kan zijn

Voedselproductie, dat is waar ons kleine land groot in is. Toch zullen we nog veel grootser moeten denken voor een duurzame toekomst. 

Wij vertellen over de zoektocht van de sector. Eerlijke verhalen over kleine en grote stappen, en over misstappen. We kijken buiten de grens, in ons land, en bij ons thuis.

Nieuwsbrief
Nieuwsgierig naar een duurzame voedseltoekomst?