Cindy Gerhardt is gepromoveerd Moleculair Farmacoloog en directeur van Planet B.io. Op de Biotech Campus Delft, in het epicentrum van de biotechnologie, vertelt zij over duurzaamheid, voedseltransitie en het cellulaire antwoord op de veranderende eiwitbehoefte.
De oester. Een ware delicatesse met bewezen gezondheidsvoordelen en duurzaam te kweken. Daarnaast kent het schelpdier een belangrijke rol in de natuur, zuivert het water en helpt het zelfs onze kustlijn te verdedigen. In een tijd waarin bewust consumeren steeds hogerop de agenda komt te staan is er ruim baan voor de oesterkweek, zou je zeggen.
‘Met de toenemende druk op landbouwgrond wordt voedselproductie in de toekomst net zo belangrijk als de olieproductie nu’ claimt Dick Hordijk, CEO van Agrifirm. Een almaar toenemende wereldbevolking met een groeiende middenklasse doen de voedselconsumptie de komende decennia toenemen met wel 50 procent. Die vraag lossen we op door efficiënter om te gaan met onze grondstoffen, volgens Dick Hordijk.
Vlinderbloemige lupine bloem
Een plant die de bodem niet uitput, maar juist vruchtbaarder maakt én ons dieet aanvult. Een uitkomst voor André Jurrius, die als biodynamische boer al jaren experimenteert met vlinderbloemigen. In BOON vond hij een partner om de boon weer ‘sexy’ te maken in ons dieet.
Alles uit de plant halen, dat is het credo van Royal Cosun. En wat blijkt? Zelfs in de bladeren van suikerbieten schuilt bruikbaar eiwit dat je kunt upcyclen voor humaan gebruik. Om dit te verder uit te rollen, werd Cosun Protein in het leven geroepen als nieuw bedrijfsonderdeel.
Groene Michelin Ster-kok Emile van der Staak
Sterrenchef Emile van der Staak ging over op een volledig plantaardig menu. Inmiddels heeft De Nieuwe Winkel een zogeheten 'groene' ster, maar nog steeds vraagt Emile zich af: "Ben ik nog wel omstreden genoeg?"
Johan Leenders rondt de laatste fase van zijn Nuffield Scholarship af. Opgericht door de Britse filantroop Lord Nuffield, geeft het scholarship vooruitstrevende agrariërs de kans wereldwijd kennis op te doen over agrarische praktijken, maar ook over de mondiale politiek en culturele invloeden op productieprocessen. Thuis in de polder ontwikkelt hij een uniek agrarisch concept, waar per toeval zijn circulaire ambitie extra kleur aan geeft.
De cashewketen kan eerlijker, ziet Mama Cashew. Oprichter Maria Verschoof vertelt over hoe zij de omweg van ruim 12.000 kilometer van ons geliefde nootje te lijf wil gaan, en een lokale keten wil inrichten die Tanzania ten goede komt.
Noud en Jan van Gog hebben al jarenlang ervaring als loonwerkers en akkerbouwers, en merken dat hun expertise in onkruidbeheersing inmiddels steeds belangrijker wordt. Met strenger wordende regelgeving en uitdagender seizoenen door klimaatverandering moeten ze steeds weer nieuwe stappen zetten. En dat gaat ze goed af.
In de hoogste regio's van ons land, op de zandgronden, is het voor de akkerbouw best een klus om water vast te houden. Har Frenken uit het Limburgse Neer vertelt over zijn waterbeheer voor de akkerbouw.

Hoe een klein land groot kan zijn

Voedselproductie, dat is waar ons kleine land groot in is. Toch zullen we nog veel grootser moeten denken voor een duurzame toekomst. 

Wij vertellen over de zoektocht van de sector. Eerlijke verhalen over kleine en grote stappen, en over misstappen. We kijken buiten de grens, in ons land, en bij ons thuis.