Lisa Koopman is een van de initiatiefnemers van Het MosselNet, een organisatie opgericht om jongeren aan de mosselen te krijgen. Ze gelooft in het natuurproduct en breekt een lans voor 'het eiwit van de toekomst'.
De oester. Een ware delicatesse met bewezen gezondheidsvoordelen en duurzaam te kweken. Daarnaast kent het schelpdier een belangrijke rol in de natuur, zuivert het water en helpt het zelfs onze kustlijn te verdedigen. In een tijd waarin bewust consumeren steeds hogerop de agenda komt te staan is er ruim baan voor de oesterkweek, zou je zeggen.
‘Met de toenemende druk op landbouwgrond wordt voedselproductie in de toekomst net zo belangrijk als de olieproductie nu’ claimt Dick Hordijk, CEO van Agrifirm. Een almaar toenemende wereldbevolking met een groeiende middenklasse doen de voedselconsumptie de komende decennia toenemen met wel 50 procent. Die vraag lossen we op door efficiënter om te gaan met onze grondstoffen, volgens Dick Hordijk.
Vlinderbloemige lupine bloem
Een plant die de bodem niet uitput, maar juist vruchtbaarder maakt én ons dieet aanvult. Een uitkomst voor André Jurrius, die als biodynamische boer al jaren experimenteert met vlinderbloemigen. In BOON vond hij een partner om de boon weer ‘sexy’ te maken in ons dieet.
Alles uit de plant halen, dat is het credo van Royal Cosun. En wat blijkt? Zelfs in de bladeren van suikerbieten schuilt bruikbaar eiwit dat je kunt upcyclen voor humaan gebruik. Om dit te verder uit te rollen, werd Cosun Protein in het leven geroepen als nieuw bedrijfsonderdeel.
Groene Michelin Ster-kok Emile van der Staak
Sterrenchef Emile van der Staak ging over op een volledig plantaardig menu. Inmiddels heeft De Nieuwe Winkel een zogeheten 'groene' ster, maar nog steeds vraagt Emile zich af: "Ben ik nog wel omstreden genoeg?"
Jilles Boer startte zo'n tweeënhalf jaar geleden zijn eigen YouTube kanaal. Dat deed hij om kennis te delen en het brede publiek meer te laten zien over het boer zijn. Hij vertelt over wat er allemaal op hem af komt, als akkerbouwer.
Het uitspoelen van een landbouwspuit is één van die dingen die er voor een gangbare teler bij horen. Met de resten van de chemische hulpmiddelen die zij inzetten, moet verantwoord omgegaan worden. Mariëlle Keijzer vertelt over nieuw vernuft in de akkerbouw.
De SFYN Academie is een jaarlijks terugkerend fenomeen van de Slow Food beweging, waarin jongeren zich een half jaar lang op het voedselsysteem storten. In dit interview vertelt directeur Lianne de Bie over de waarde van jongeren verbinden en de complexiteit van het voedselsysteem.
Kunstmest wordt duurder, is een belangrijk onderdeel van de nationale stikstof discussie en is, zoals teler Mark Geling ondervindt, soms zelfs overbodig. Op zijn percelen in de Flevopolder zoekt hij naar alternatieven, en probeert hij collega-boeren te overtuigen andere ingrepen een kans te geven.
Voedsel ligt tegenwoordig als vanzelf in de schappen, en er wordt weinig aan gedaan om over die vanzelfsprekendheid te twisten. Jacobina Hoekstra en Harry Schreuder van educatieplatform Kom Bij De Boer vinden dat het hoog tijd wordt om basiskennis over voedsel verder te brengen binnen Nederlandse scholen.

Hoe een klein land groot kan zijn

Voedselproductie, dat is waar ons kleine land groot in is. Toch zullen we nog veel grootser moeten denken voor een duurzame toekomst. 

Wij vertellen over de zoektocht van de sector. Eerlijke verhalen over kleine en grote stappen, en over misstappen. We kijken buiten de grens, in ons land, en bij ons thuis.