Landbouw in en om de stad

Waarom zou je voedsel verbouwen in de bebouwde omgeving? En zit de stad wel te wachten op een nauwere connectie met het platteland? Misschien is het niet intuïtief, maar de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Nederland Voedselland praatte verschillende malen met experts en ondernemers, woonde evenementen bij, en ging het gesprek aan. Hier lees, bekijk en leer je meer over de mogelijkheden van stadslandbouw.

Hoe een klein land groot kan zijn

Voedselproductie, dat is waar ons kleine land groot in is. Toch zullen we nog veel grootser moeten denken voor een duurzame toekomst. 

Wij vertellen over de zoektocht van de sector. Eerlijke verhalen over kleine en grote stappen, en over misstappen. We kijken buiten de grens, in ons land, en bij ons thuis.