Bruggen bouwen tussen boeren en burgers

Wie een boer spreekt, weet meteen dat ze graag vertellen over wat ze doen en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. En als consumenten worden we steeds nieuwsgieriger naar de herkomst van ons eten. ‘Een simpel wiskundig sommetje van vraag en aanbod. Maar toch weten stad en platteland elkaar niet altijd te vinden’, stelt Pauline Schouwenburg. Met het platform ‘De platte stad’ maakt Pauline het haar missie om deze kloof te dichten.

Haar persoonlijke drijfveer om stedelingen en boeren meer met elkaar te verbinden, heeft alles te maken met duurzaamheid. Of anders gezegd, het tegengaan van klimaatverandering. Eén manier om hieraan bij te dragen, is om te werken aan een duurzamer voedselsysteem, met kortere lijntjes tussen stad en platteland als een van de sleutelelementen. ‘De dialoog tussen boeren en consumenten is belangrijker dan je op het eerste gezicht denkt’, vertelt Pauline. ‘Als boeren en consumenten meer met elkaar in gesprek gaan, leidt dat niet alleen tot wederzijds begrip maar kunnen ze ook gezamenlijk duurzamere keuzes maken.’

Pauline platteland met koeien

Twee kanten van het bord

Als consument en stedeling kent Pauline de uitdagingen van “haar kant” door en door. ‘De consument vindt het belangrijk om goed en gezond te eten, daar is geen twijfel mogelijk. We worden alleen te ver van ons eten gehouden. We zien alleen het eindproduct, verpakt en al. Maar de boer, die zien we niet. Ook de Nederlandse import- en exportmix vertekent ons beeld. Er zijn producten die door onze boeren worden verbouwd, maar vervolgens verhandeld worden naar het buitenland. Terwijl onze eigen schappen vol liggen met producten uit het buitenland.’

Vanaf de “andere kant” lijkt het verhaal complexer. Onder andere door de huidige omstandigheden door corona, zocht Pauline andere manieren om boeren een podium te geven. “Ik zocht naar een manier om niet alleen grote groepen te bereiken, maar ook om dieper in de inhoud te duiken. Een echt stadsmedium, ofwel een gemakkelijke en veilige manier om naar een verhaal te luisteren vanaf het comfort van je eigen bank. Zo kwam ik op het idee om te starten met de podcast ‘Helemaal naar de kroten’. Ik stelde het perspectief van de stedeling centraal, en zette mijn netwerk in om de antwoorden te vinden op veel gestelde ‘stadse’ vragen.”

Luister hieronder naar een drietal podcasts die we voor je geselecteerd hebben:

Vorige
Volgende

Het verschil tussen stad en platteland

In de allereerste aflevering van ‘Helemaal naar de kroten’ spreekt Pauline met stadsantropoloog Renée Rooijmans. Het gesprek gaat over de publieke ruimte, en de verschillen hierin tussen stad en platteland. Waar steden vaak ruimte tekortkomen, hebben boeren die vaak genoeg. Hoe kunnen de ruimtes beter benut worden?

Het verhaal van een moderne bioboer

Dirk Gravesteyn is een biologisch melkveehouder, maar boert anders dan andere veehouders en zijn vader van wie hij het bedrijf overnam. De verkoop van melk is voor hem namelijk een bijverdienmodel in plaats van een hoofdverdienmodel. Hij gebruikt zijn bedrijf ook voor andere diensten in het gebied, zoals weidevogelbeheer en educatie. In de podcast vertelt Dirk hoe hij op deze keuzes gekomen is.

Meer biodiversiteit in de stad dan op het platteland

De gebroeders Marvin en Kevin Groen zijn beide biologen. Ze zijn stellig als het gaat om biodiversiteit: ‘In de stad is er meer biodiversiteit dan bij de boer.’ In de podcast werpen de broers een ander licht op stadsinitiatieven en de huidige staat van de landbouw.

Hoe een klein land groot kan zijn

Voedselproductie, dat is waar ons kleine land groot in is. Toch zullen we nog veel grootser moeten denken voor een duurzame toekomst. 

Wij vertellen over de zoektocht van de sector. Eerlijke verhalen over kleine en grote stappen, en over misstappen. We kijken buiten de grens, in ons land, en bij ons thuis.

Nieuwsbrief
Nieuwsgierig naar een duurzame voedseltoekomst?