Groeikracht Cosun

Elke paar maanden een nieuw verhaal vanuit de akkerbouw. Of het nu gaat om voedseleducatie, bodemleven of omgaan met droogte, wij gaan erover in gesprek met telers uit verschillende hoeken van het land. Serie mede mogelijk gemaakt door Cosun.

Met agrarisch natuurbeheer, automatisering en tal van andere afwegingen, probeert Kees van Dijk zijn bedrijf steeds beter te organiseren. Dat gaat gepaard met afwegingen, binnen en buiten de natuur, en vooral een scherpe visie op wat het vak 'akkerbouwer' inhoudt.
Noud en Jan van Gog hebben al jarenlang ervaring als loonwerkers en akkerbouwers, en merken dat hun expertise in onkruidbeheersing inmiddels steeds belangrijker wordt. Met strenger wordende regelgeving en uitdagender seizoenen door klimaatverandering moeten ze steeds weer nieuwe stappen zetten. En dat gaat ze goed af.
Het uitspoelen van een landbouwspuit is één van die dingen die er voor een gangbare teler bij horen. Met de resten van de chemische hulpmiddelen die zij inzetten, moet verantwoord omgegaan worden. Mariëlle Keijzer vertelt over nieuw vernuft in de akkerbouw.
Kunstmest wordt duurder, is een belangrijk onderdeel van de nationale stikstof discussie en is, zoals teler Mark Geling ondervindt, soms zelfs overbodig. Op zijn percelen in de Flevopolder zoekt hij naar alternatieven, en probeert hij collega-boeren te overtuigen andere ingrepen een kans te geven.
Voedsel ligt tegenwoordig als vanzelf in de schappen, en er wordt weinig aan gedaan om over die vanzelfsprekendheid te twisten. Jacobina Hoekstra en Harry Schreuder van educatieplatform Kom Bij De Boer vinden dat het hoog tijd wordt om basiskennis over voedsel verder te brengen binnen Nederlandse scholen.

Hoe een klein land groot kan zijn

Voedselproductie, dat is waar ons kleine land groot in is. Toch zullen we nog veel grootser moeten denken voor een duurzame toekomst. 

Wij vertellen over de zoektocht van de sector. Eerlijke verhalen over kleine en grote stappen, en over misstappen. We kijken buiten de grens, in ons land, en bij ons thuis.