Privacy

Privacyverklaring Nederland Voedselland

Nederland Voedselland is een platform van Het Portaal BV, gevestigd aan de Veerhaven 12c, 3016 CJ, Rotterdam.

Nederland Voedselland verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden je privacy belangrijk en gaan vertrouwelijk om met de gegevens die je met ons deelt. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met redactie@nederlandvoedselland.nl.

In deze privacyverklaring vertellen we welke gegevens we bewaren en wat we ermee doen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor het platform Nederland Voedselland worden je persoonsgegevens verwerkt als je deze aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld doordat je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief of omdat we contact hebben gehad voor publicatie van een artikel op de website. Het kan daar bij gaan om de volgende persoonsgegevens, mits verstrekt:

 • Voor- en achternaam
 • Functie en bedrijfsnaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via redactie@nederlandvoedselland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 • Je te informeren over wijzigingen van het platform.
 • Je te informeren over gepubliceerde artikelen op de website.
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Contact met je op te nemen vanwege je expertise.
Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Portaal) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen.

Voor de volgende persoonsgegevens hanteren wij een bewaartermijn van 2 jaar tot na afronding van het project Nederland Voedselland, met als reden het mogelijk maken van onze dienstverlening:

 • Voor- en achternaam
 • Functie en bedrijfsnaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor het delen van je gegevens voor andere doeleinden zullen we altijd eerst toestemming aan je vragen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nederland Voedselland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar redactie@nederlandvoedselland.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. LET OP: maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Nederland Voedselland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookiesverklaring Nederland Voedselland

Op nederlandvoedselland.nl maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

In deze cookieverklaring lichten wij toe welke cookies er worden geplaatst en met welke doelen.

Tracking en profielen

Wij gebruiken zogeheten tracking cookies om gebruik te kunnen maken van de tool Google Analytics, waarover hieronder meer. We maken geen gebruik van persoonlijke profielen.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere diensten van Google. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Alle IP-adressen van onze websitebezoekers worden in Google Analytics geanonimiseerd.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van jouw browser.

Meestal kun je cookies wissen via de instellingen van jouw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Op de volgende websites staat meer informatie over cookies

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”

Consumentenbond: “Cookies verwijderen”

ICTRecht: Cookierecht.nl – alles over cookies en de cookiewet

Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising”

Hoe een klein land groot kan zijn

Voedselproductie, dat is waar ons kleine land groot in is. Toch zullen we nog veel grootser moeten denken voor een duurzame toekomst. 

Wij vertellen over de zoektocht van de sector. Eerlijke verhalen over kleine en grote stappen, en over misstappen. We kijken buiten de grens, in ons land, en bij ons thuis.