Wat je van ver haalt is lekker – maar soms komt het met een wrange bijsmaak. Dan hoor je verhalen over uitbuiting, kinderarbeid en schendingen van mensenrechten. Hoe kun je als Nederlandse ondernemer controleren wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt?
We leven in een zetmeelwereld – al merk je dat niet altijd. Zetmeel zit bijna overal in. Niet alleen in ons voedsel. Ook in papier. Kleding. Speelgoed. Medicijnen. Lijm. Verpakkingen. Zetmeel is overal. Maar wat is zetmeel eigenlijk? En waar komt het vandaan?
Het bestaansrecht van de zuivelsector is niet meer zo vanzelfsprekend als het ooit was. We zijn ons steeds bewuster van de klimaatimpact die dierlijke producten hebben, maar tegelijkertijd laat duidelijke regelgeving het afweten. Marieke Kok en Nils den Besten gaan met KnowWhy op zoek naar oplossingen.
Bij 'superfoods' denk je waarschijnlijk aan exotische, onverwachte gewassen met een ontzettend hoge voedselwaarde. Maar het zijn niet altijd superhelden. Door de jaren heen hebben we verschillende superfoods gekend, en ook een paar voedsel superhelden.
Meelwormen van Nederlandse bodem, ze zijn er inmiddels. Gelukkig maar, want nieuwe bronnen van eiwitten zijn essentieel voor de toekomst. De Sustainable Students zijn in gesprek met Jelte Slump, oprichter van de start-up Sustainable Dutch Protein.
Met een collectie percelen op het overgangsgebied tussen rivierklei- en zandgronden boert Henk Klein Velderman in een interessante situatie. Door jarenlange ervaring met het opbouwen van een vruchtbare bodem en verschillende types meststoffen, komt hij nu uit bij de Kinsey-Albrechtmethode.

Hoe een klein land groot kan zijn

Voedselproductie, dat is waar ons kleine land groot in is. Toch zullen we nog veel grootser moeten denken voor een duurzame toekomst. 

Wij vertellen over de zoektocht van de sector. Eerlijke verhalen over kleine en grote stappen, en over misstappen. We kijken buiten de grens, in ons land, en bij ons thuis.