Tour de boer: landbouw in de toekomst

Begin deze maand werden we wakker geschud door het IPPC-rapport over klimaatverandering. Het klimaatpanel van de Verenigde Naties toonde met dit rapport wederom de verontrustende snelheid waarmee de Aarde zich opwarmt, en de gevolgen daarvan voor mens, dier en milieu. Er is haast bij geboden om vanuit verschillende hoeken drastische maatregelen te nemen. Zo moet ook de agrarische sector flink aan de slag, die immers een unieke positie heeft een bijdrage te leveren aan het reduceren van de CO2-uitstoot.

Voor boeren, telers en producenten is het van groot belang om zo snel mogelijk de weg te vinden naar een duurzamere manier van produceren. In verschillende vormen werken zij aan oplossingen om niet alleen hun bedrijf maar ook hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Aan de hand van beeldende portretten en reportages schijnen we ons licht op bedrijven uit de verschillende regio’s in Nederland. We zien hoe bedrijven in Brabant, Flevoland en Friesland zich bezighouden met hervormingen van de landbouw, maar ook kritisch kijken naar de impact en rol van mondialisering, regionalisering, gezondheid en technologie op onze voedselvoorziening.

Vorige
Volgende

1. Landbouw en voedsel in Brabant

Van melkveehouder, akkerbouwer en suikerfabriek tot slachterij, groenteman of aardbeienteler: Brabant kent verschillende bedrijven die zorgen voor het eten op ons bord. Al deze bedrijven vormen een onderdeel van de voedselketen, en bereiden zich op hun eigen manier voor op de toekomst. Het platform Landbouw & Voedsel Brabant, een initiatief van de provincie Noord-Brabant, maakte een reeks portretten om te laten zien hoe zij dit doen. Bekijk hier aflevering één van ‘De keten van eten’ over hoe zaadveredelaar Rijk Zwaan en groenteteler Oirschot Organics zorgen voor duurzaam geproduceerde sla en tomaten.

2. Boerderij van de toekomst in Flevoland

Ook de provincie Flevoland is rijk aan bedrijven die ieder op hun manier een bijdrage leveren aan het voedsel van vandaag en morgen. In de serie ‘Future of Food’ maak je kennis met de verschillende foodbedrijven en organisaties in Flevoland. In samenwerking met onderzoeksjournalist Hidde Boersma, Joris Lohman van The Food Hub en regisseur Karsten de Vreugd van Sugar Rush, geeft de serie inzicht in de complexiteit van het werk, de wereld waar we in leven, de balans tussen hi-tech en ecologie & de mogelijke uitkomsten. Bekijk hier aflevering één over de ‘Boerderij van de Toekomst’, een onderzoek van WUR over het belang van een gezonde bodem.

3. De toekomst van landbouw in Friesland

In de docu-serie ‘Beklimmers van het vlakke land’ verkent Fryslân DOK de toekomst van het platteland in Friesland. Die toekomst kan namelijk twee kanten opgaan: enerzijds kan landbouw sturen op technologie en zo efficiënter en innovatiever boeren om aan de vraag te voldoen, maar anderzijds kunnen boeren ook juist kleinschaliger en biologischer boeren zoals consumenten dat verlangen. In deze aflevering gaan de docu-makers met onderzoekers van Wageningen University & Research in gesprek over dierlijke productiesystemen, spreken zij een foeragehandelaar over het gebruik van kunstmest en pesticiden, en bezoeken ze een zelfoogsttuin waar geteeld wordt op basis van permacultuur – om zo te kijken hoe boeren en onderzoekers in de praktijk omgaan met deze tweedeling. Bekijk hier de hele video.

Hoe een klein land groot kan zijn

Voedselproductie, dat is waar ons kleine land groot in is. Toch zullen we nog veel grootser moeten denken voor een duurzame toekomst. 

Wij vertellen over de zoektocht van de sector. Eerlijke verhalen over kleine en grote stappen, en over misstappen. We kijken buiten de grens, in ons land, en bij ons thuis.

Nieuwsbrief
Nieuwsgierig naar een duurzame voedseltoekomst?