CBL: “Niemand produceert voedsel om het uiteindelijk te verspillen”

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) is de brancheorganisatie van de supermarkten en foodservicebedrijven in Nederland. Samen met de Alliantie Verduurzaming Voedsel, Wageningen Universiteit en de overheid zitten ze in de Taskforce Circular Economy in Food die in maart is gestart. Zo zetten ze zich – naast de reguliere werkzaamheden – in voor de verduurzaming van de voedselketen. We spreken met Marieke Doolaard, manager duurzaamheid bij het CBL, over de acties tegen voedselverspilling.

De voedselverspilling in de supermarkten wordt geschat op 5% van de totale Nederlandse verspilling. Ondanks dat dit percentage laag lijkt, staat het tegengaan van voedselverspilling zowel bij het CBL als de supermarkten zelf, hoog op de duurzaamheidsagenda. Doolaard: “Supermarkten hebben hun eigen beleid als het gaat om voedselverspilling. Je ziet met regelmaat initiatieven om verspilling tegen te gaan onder hun eigen kleur en naam. Daarachter steunen we als collectief de doelstelling om voedselverspilling te halveren zoals opgenomen in de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.”

Kleine bestellingen bij nieuwe producten 

Groenten, fruit, zuivel, vlees en brood zijn de meest verspilde producten in de supermarkt. Omdat deze producten allemaal met een andere reden worden verspild, maakt dat het complex is om een oplossing te vinden. Samen met de WUR is bijvoorbeeld er gekeken naar de besteleenheden. “Het bleek een factor te zijn waar verspilling optrad. Daar kwamen verschillende oplossingen naar voren. Bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe producten. Je kunt je namelijk sterk afvragen of mensen grote hoeveelheden afnemen van een product dat ze nog niet kennen.”

Ook verse producten naar de voedselbanken

Mochten de producten toch niet verkocht worden in de supermarkt, dan wordt er gekeken of het nog gedoneerd kan worden aan organisaties zoals de voedselbanken. “Al onze supermarkten leveren voedsel aan de voedselbanken. Omdat we tegenwoordig – door aangepaste regelgeving – ook verse producten kunnen leveren aan de voedselbanken, is het aantal donaties flink gegroeid. Uiteraard heb je altijd nog producten die niet meer goed zijn voor de menselijke consumptie”, zegt Doolaard. 

THT en TGT 

De acties tegen voedselverspilling van het CBL richten zich zowel op de keten als op de consument. Doolaard: “Bij consumenten heerst er onduidelijkheid over de houdbaarheidsdatum op verpakkingen. Samen met het Voedingscentrum, de overheid en de FNLI kijken we hoe we duidelijker kunnen maken tot wanneer een product goed is. Zo zijn we gestart met de Green Deal ‘Over de datum?’om veel meer te gaan communiceren over wat de THT en TGT inhouden.

Bij consumenten heerst er onduidelijkheid over de houdbaarheidsdatum op verpakkingen

Werk aan de winkel!

“Wat de afgelopen jaren erg tegenviel was de monitor voedselverspilling, die niet genoeg inzicht gaf in de oorzaken van voedselverspilling. Het was niet duidelijk of het nou beter of slechter ging. Zo’n vier weken geleden kwam er een rapport uit waarin een kleine verbetering is te zien. Maar of dit nou significant is? Nee. Binnen de Taskforce Circular Economy in Food is dan ook het doel om die monitoring veel beter te krijgen. Zodat we een veel beter beeld krijgen van waar de verspilling optreedt en wat we eraan kunnen doen. Tegelijkertijd moeten we ook met de overheid werken aan goede definities. Het moet duidelijk worden wanneer we het over voedselverspilling hebben en wanneer niet. Het liefst wil je de producten zo hoog mogelijk voor humane consumptie wegzetten. Maar als het eten naar veevoer gaat, is het dan verspilling of niet? De halveringsdoelstelling gaat over de hele keten. We kunnen het nooit tot 0% reduceren, maar we moeten streven naar het maximaal haalbare”, besluit Doolaard. 

Hoe een klein land groot kan zijn

Voedselproductie, dat is waar ons kleine land groot in is. Toch zullen we nog veel grootser moeten denken voor een duurzame toekomst. 

Wij vertellen over de zoektocht van de sector. Eerlijke verhalen over kleine en grote stappen, en over misstappen. We kijken buiten de grens, in ons land, en bij ons thuis.

Nieuwsbrief
Nieuwsgierig naar een duurzame voedseltoekomst?