Hoe onze ‘foodprint’ beter kan

Werken aan een beter klimaat begint inmiddels meer en meer aan momentum te winnen. We weten dat we nu moeten veranderen. Gelukkig zijn we op verschillende manieren bezig om oplossingen te vinden; ook in de agrosectoren van Nederland.

Een gesloten kringloop voor het voedselsysteem heeft nogal wat voeten in aarde, maar het is absoluut noodzakelijk om onze ‘foodprint’ te verminderen. Of nog een stap verder: misschien kunnen we zelfs denken aan een positieve CO2-voetafdruk? Daarvoor zullen de stakeholders van de sector moeten samenwerken: alle schakels van de keten spelen een rol om dit te realiseren.

Denken in oplossingen

Er zijn allerlei oplossingen die bijdragen aan verbetering: energie opwekken uit zonnepanelen, emissies van broeikasgassen verminderen met geothermie, WKO’s, waterstof, CO2-vastlegging en methaanmetingen.

Die oplossingen klinken mooi op papier, maar hoe werken ze in praktijk? In de video (klik op de banner bovenaan de post) laten zes ondernemers uit de Nederlandse voedselsector zien hoe en waarom zij er mee aan de slag zijn gegaan op hun bedrijf.

De video is gemaakt door CLM, een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Hoe een klein land groot kan zijn

Voedselproductie, dat is waar ons kleine land groot in is. Toch zullen we nog veel grootser moeten denken voor een duurzame toekomst. 

Wij vertellen over de zoektocht van de sector. Eerlijke verhalen over kleine en grote stappen, en over misstappen. We kijken buiten de grens, in ons land, en bij ons thuis.

Nieuwsbrief
Nieuwsgierig naar een duurzame voedseltoekomst?