Kringlooplandbouw in perspectieven

In Nederland zijn we steeds meer bezig met kringlooplandbouw. Alleen, als je aan twee verschillende mensen vraagt wat dat nou inhoudt, krijg je twee verschillende antwoorden. Iedereen vindt iets anders belangrijk. Hoog tijd om polshoogte te nemen en de verschillende perspectieven te verzamelen.

KnowWhy pakt hierin het voortouw. In hun nieuwe film volgen we Colinda van Rees, een jonge boerendochter die in gesprek gaat met zes stakeholders die zich bewegen in het maatschappelijke en politieke veld én op het boerenbedrijf. We horen hun kijk op de toekomst van de landbouwsector, kringlopen en de rol die eenieder hierin heeft.

Met de film willen Marieke Kok en Nils den Besten, het duo achter KnowWhy, een aanzet doen voor een verder gesprek over kringlooplandbouw. We spraken met ze over hun ambitie, traditie en transitie.

Tot slot kan je ook achterover gaan zitten om onze ‘Kringloop Bioscoop’ te binge-watchen: een set mooie films over kringlooplandbouw in Nederland.

Hoe een klein land groot kan zijn

Voedselproductie, dat is waar ons kleine land groot in is. Toch zullen we nog veel grootser moeten denken voor een duurzame toekomst. 

Wij vertellen over de zoektocht van de sector. Eerlijke verhalen over kleine en grote stappen, en over misstappen. We kijken buiten de grens, in ons land, en bij ons thuis.

Nieuwsbrief
Nieuwsgierig naar een duurzame voedseltoekomst?