De landbouw in Nederland staat aan de vooravond van een grote verandering. Door steeds meer en meer en meer te produceren lijken boeren uit het oog te zijn verloren wat boeren werkelijk is.
'Er is een gepolariseerde discussie over grondgebonden en biologisch versus efficiënt en hightech. Als consument krijg je daardoor het idee dat de gangbare en biologische landbouw heel erg van elkaar verschillen.'
In de mini docu-serie ‘Bodemprijs’ zien we persoonlijke verhalen van boeren en onderzoekers. Het gaat over de kansen die zij zien voor boer én natuur om samen te werken. Maar ook over hoe moeilijk het is om dit in het huidige systeem voor elkaar te krijgen.
De film ‘Winst met kringlooplandbouw’ is een informatief verhaal over kringlooplandbouw waarin de grondleggers, een aantal kringloopboeren, beleidsmakers en experts aan het woord komen.
Willicroft is een Nederlandse start-up die plantaardige alternatieven voor kaas maakt. Oprichter Brad Vanstone ziet zowel de urgentie, als de mogelijkheden op de weg naar verduurzaming.
In de videoreeks 'Dichtbij Boert Beter' over de Nationale Handelsmissie Korte Keten zien we langs bij bedrijven, boeren en andere ondernemers die een bijzondere rol spelen in de korte keten.

Hoe een klein land groot kan zijn

Voedselproductie, dat is waar ons kleine land groot in is. Toch zullen we nog veel grootser moeten denken voor een duurzame toekomst. 

Wij vertellen over de zoektocht van de sector. Eerlijke verhalen over kleine en grote stappen, en over misstappen. We kijken buiten de grens, in ons land, en bij ons thuis.