De kansen die zeewier ons biedt, gaan verder dan de eiwit-transitie. Bekijk nieuwe inzichten over de eigenschappen en mogelijkheden van het groene goud.
22 april is de VN Dag van de Aarde; een dag om stil te staan bij de wonderen van een gezonde natuur. Misschien is daarom vandaag juist ook een dag om stil te staan bij de enorme transitie die wij - opnieuw - van Nederlandse boeren vragen.
Met drie dagen werk per week zo’n negentig monden voeden, mensen ontmoeten en ze iets bijbrengen over landbouw, en dat nog financieel rendabel maken ook. Op die manier boeren klinkt zo gek nog niet. Bas de Groot zet zich in om stad en platteland dichter bij elkaar te brengen.
Vlakbij Amsterdam ligt een natuurgebied waar boeren en weidevogels duurzaam samen leven. Luister naar de podcast van de Boeren van Amstel, en lees onze analyse van waardevolle transitie trends.
Nederlandse wetenschappers en ondernemers zijn koplopers in kennis en kunde over kasbouw. Dat is voor ons van lokaal belang, maar het heeft ook wereldwijd een enorme invloed.
Meelwormen van Nederlandse bodem, ze zijn er inmiddels. Gelukkig maar, want nieuwe bronnen van eiwitten zijn essentieel voor de toekomst. De Sustainable Students zijn in gesprek met Jelte Slump, oprichter van de start-up Sustainable Dutch Protein.
NLVL-grondwater-peil
Nu het weer in Nederland steeds heftiger wordt, en we de bodem in rap tempo uitputten om gewassen te telen, is een gezond waterpeil lang niet altijd meer vanzelfsprekend. Er moet beter naar oplossingen gekeken worden, op beleidsniveau én op ondernemersniveau.
Het restproduct van whisky is goed geschikt als veevoer, maar zorgde in de 19e eeuw voor een groot gezondheidsgevaar. Toch geeft het te denken: hoe circulair kunnen we whisky maken? En is de whiskymarkt wel klaar voor whisky's die vol inzetten op duurzaamheid?
Anticiperen, in plaats van reageren. Daarmee kunnen de meeste levens verbeterd worden. Wij delen 6 insights van het Nederlandse Rode Kruis over voedselzekerheid en voedselhulp in een veranderend klimaat en voedselsysteem.
In Nederland zijn we steeds meer bezig met kringlooplandbouw. Alleen, als je aan twee verschillende mensen vraagt wat dat nou inhoudt, krijg je twee verschillende antwoorden. Hoog tijd om polshoogte te nemen en de verschillende perspectieven te verzamelen.
Het bestaansrecht van de zuivelsector is niet meer zo vanzelfsprekend als het ooit was. We zijn ons steeds bewuster van de klimaatimpact die dierlijke producten hebben, maar tegelijkertijd laat duidelijke regelgeving het afweten. Marieke Kok en Nils den Besten gaan met KnowWhy op zoek naar oplossingen.

Hoe een klein land groot kan zijn

Voedselproductie, dat is waar ons kleine land groot in is. Toch zullen we nog veel grootser moeten denken voor een duurzame toekomst. 

Wij vertellen over de zoektocht van de sector. Eerlijke verhalen over kleine en grote stappen, en over misstappen. We kijken buiten de grens, in ons land, en bij ons thuis.